ليگ پيشتاز                

 


 

 

 

 
     
     
 
آدرس : کرمان، بلوار شیراز، خیابان حافظیه، بین حافظیه 9 و 11
تلفن : 0341-2444813 , 0341-2434737, SMS:30004363404050
آدرس رايانامه : school phkschools ir